Organický verzus anorganický jód

Najlepším spôsobom ako pomôcť štítnej žľaze je dodať jej organickú formu jódu. Je to taká forma jódu, ktorá je vysoko aktívna, má optimálnu vstrebateľnosť a nie je možné sa ňou predávkovať.

Obecne je zafixovaný názor, že najväčším zdrojom jódu sú ryby a riasy a rôzne špecifické minerálne vody. Dnes sa však nehovorí len o jóde ako takom, ale predovšetkým o jeho základných formách, a to o organickej a anorganickej.

Ľudia sa domnievajú, že anorganická forma jódu pochádza z neživej prírody a je obsiahnutá napr. v minerálnych vodách alebo pridaním jodidu draselného do kuchynskej soli. Organická forma jódu sa naproti tomu musí nachádzať v živých organizmoch ako sú rastliny (riasy) a živočíchy (ryby).

Ako je to v skutočnosti? S odpoveďou prišiel prof. Turianica v podobe unikátneho produktu Fortuna Vitae.

Viac ako 40 – ročné výskumy, celosvetovo uznávaného biochemika prof. Ing. Ivan Turianica, DrSc., priniesli tieto závery:

  • organická forma jódu, pochadzajúca zo živej prírody, je veľmi vzácna
  • každý živý organizmus má schopnosť premeny anorganickej formy jódu do jej organickej
  • premena anorganickej formy jódu na organické sa deje za veľmi zložitých enzymatických procesov v živých organizmoch (vrátane človeka)
  • premena jódu v živom organizme sa deje len do takej miery, aká je potrebná pre život. To znamená, že riasa, či ryba má len minimálne množstvo jódu v organickej forme. Ostatný jód, ktorý sa tam nachádza je v jeho anorganickej podobe (pripravený na premenu v prípade potreby)
  • anorganickou formou jódu sa môžeme ľahko preddávkovať, v prírode ju nájdeme v rôznych koncentráciách.

Zvýšený prísun anorganickej formy jódu štítnu žľazu zaťaží a v prípade porúch štítnej žľazy (hypotyreóza, hypertyreóza, autoimunitné ochorenie a iné) to platí dvojnásobne.

FORTUNA VITAE originál prof. Turianica

Tekvicový olej s aktívnym organicky viazaným jódom

Prejsť do obchodu

Referencie

Tekvicový olej môžem len doporučiť, kľudne poskytnem na seba telefónne číslo, ak budete chcieť vedieť viac o mojej skúsenosti. A zároveň by som chcela poďakovať p. Nogovej za jej ústretový prístup, cenné rady aj o derivačnom kúpeli. Človek často zistí, že tie najcennejšie rady sú zadarmo, určite ju kontaktujte, pomôže Vám, to je moja skúsenosť.

Celá referencia >

Daniela, 36 rokov

Keďže viem, že mojej štítnej žľaze pomohol tekvicový olej Fortuna Vitae, nedalo mi, nepodeliť sa o túto moju životnú skúsenosť aj s ostatnými, ktorí trpia poruchou štítnej žľazy. Môžem iba vrelo odporúčať tento unikátny prírodný produkt na podporu endokrinologického systému. Určite si tento unikát ešte doprajem, avšak už iba preventívne, a to nielen sebe, ale aj mojej rodinke, pretože viem, že nepoškodí, ba naopak zlepší viacero životných funkcií ľudského organizmu.

Celá referencia >

Marcela, 44 rokov

Som veľmi vďačná, že som Vás našla na internetovej stránke. Každý mesiac si objednávam tento úžastný olej, ktorý je mojim elixírom života. Aj lekár sa čuduje, že mám také dobré výsledky so štítnou žľazou. Nechcem prezradiť tajomstvo, že namiesto predpísaných liekov beriem olej Fortuna Vitae. Mne to pomáha, preto ho doporučujem každému, kto má problémy so štítnou žľazou.

Celá referencia >

Emma, 59 rokov