Porucha štítnej žľazy? Zo skúsenosti vieme, že Fortuna Vitae je riešením.

Obsah: 250 ml (235 g)