Fortuna vitae

prof. Ing. Ivan Turianica, DrSc.

 
 

turianica1

Prof. Turianica pochádza z Užhorodu, kde pôsobil ako vedec a pedagóg na lekárskej fakulte 37 rokov. Po príchode na Slovensko pôsobil na katedre výživy Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Prof. Turianica sa venoval viac ako 40 rokov výskumom v oblasti biochémie. Vo svojich štúdiách sa zaoberal predovšetkým potrebou jódu pre život a v súvislosti s tým aj správnou funkciou štítnej žľazy. Skúmal funkcie štítnej žľazy v súvislosti s ekologicky podmieneným jódovým deficitom v celej škále živočíšnej ríše od najmenších živočíchov až po veľké zvieratá, vrátane človeka. 

Preslávený výrok prof. Turianicu, ktorý aj dnes s obľubou používa: 

„Kde je jód, tam môže byť aj život. Kde je život, tam musí byť jód.“ 

bol jedným z dôvodov pre vytvorenie unikátneho patentovaného produktu Fortuna Vitae - tekvicový olej s aktívnym organicky viazaným jódom.

O významnosti jeho vedeckých prác svedčia aj ocenenia z Cambridge, ktoré sa udeľujú raz za štyri roky. Prof. Ing. Ivan Turianica, DrSc. získal titul Človek 21. storočia, a to hneď dvakrát po sebe v roku 2004 a 2008.Kúpiť

FORTUNA VITAE originál prof. Turianica - Tekvicový olej s aktívnym organicky viazaným jódom

 
1 kus - 50.00 €


 
2 kusy - 98.00 €

Ušetríte 2,- €

 
3 kusy - 144.00 €

Ušetríte 6,- €

 
4 kusy - 188.00 €

Ušetríte 12,- €

 
5 kusov - 230.00 €

Ušetríte 20,- €

 
6 kusov - 270.00 €

Ušetríte 30,- €