Fortuna vitae

Organický verzus anorganický jód

 
 

Najlepším spôsobom ako pomôcť štítnej žľaze je dodať jej organickú formu jódu. Je to taká forma jódu, ktorá je vysoko aktívna, má optimálnu vstrebateľnosť a nie je možné sa ňou predávkovať.

Obecne je zafixovaný názor, že najväčším zdrojom jódu sú ryby a riasy a rôzne špecifické minerálne vody. Dnes sa však nehovorí len o jóde ako takom, ale predovšetkým o jeho základných formách, a to o organickej a anorganickej.

Ľudia sa domnievajú, že anorganická forma jódu pochádza z neživej prírody a je obsiahnutá napr. v minerálnych vodách alebo pridaním jodidu draselného do kuchynskej soli. Organická forma jódu sa naproti tomu musí nachádzať v živých organizmoch ako sú rastliny (riasy) a živočíchy (ryby).

Ako je to v skutočnosti? S odpoveďou prišiel prof. Turianica v podobe unikátneho produktu Fortuna Vitae

Viac ako 40 - ročné výskumy, celosvetovo uznávaného biochemika prof. Ing. Ivan Turianica, DrSc., priniesli tieto závery:

  • organická forma jódu, pochadzajúca zo živej prírody, je veľmi vzácna
  • každý živý organizmus má schopnosť premeny anorganickej formy jódu do jej organickej
  • premena anorganickej formy jódu na organické sa deje za veľmi zložitých enzymatických procesov v živých organizmoch (vrátane človeka)
  • premena jódu v živom organizme sa deje len do takej miery, aká je potrebná pre život. To znamená, že riasa, či ryba má len minimálne množstvo jódu v organickej forme. Ostatný jód, ktorý sa tam nachádza je v jeho anorganickej podobe (pripravený na premenu v prípade potreby)
  • anorganickou formou jódu sa môžeme ľahko preddávkovať, v prírode ju nájdeme v rôznych koncentráciách.

Zvýšený prísun anorganickej formy jódu štítnu žľazu zaťaží a v prípade porúch štítnej žľazy (hypotyreóza, hypertyreóza, autoimunitné ochorenie a iné) to platí dvojnásobne.

Kúpiť

FORTUNA VITAE originál prof. Turianica - Tekvicový olej s aktívnym organicky viazaným jódom

 
1 kus - 50.00 €


 
2 kusy - 98.00 €

Ušetríte 2,- €

 
3 kusy - 144.00 €

Ušetríte 6,- €

 
4 kusy - 188.00 €

Ušetríte 12,- €

 
5 kusov - 230.00 €

Ušetríte 20,- €

 
6 kusov - 270.00 €

Ušetríte 30,- €